Suuressa osassa nykyisistä skoottereista on sähkötoiminen automaattirikastin, eli ryyppy. Automaattiryypyn huono toiminta aiheuttaa joko ryypyn päälle jäämistä (moottori käy lämmettyäänkin liian rikkaalla), tai sitten ryyppy ei jostakin syystä mene päälle laisinkaan (huono kylmäkäynnistyvyys).

Automaattiryyppy on skoottereissa tyypillisesti oletusarvoisesti aina päällä (toiminnassa). Toisin sanoen, ennen kuin käynnistät skootterin, ryypyn pitäisi olla päällä. Ryypyn päälläoloasteeseen vaikuttaa suoraan ilman lämpötila ja se, onko skootteria juuri käytetty. Ryyppy on oletusarvoisesti päällä, vaikka ryypyn sähköjohdot eivät olisikaan kytkettyinä.

Kuva1. Automaattiryyppy. 

Ryyppy

Yksinkertaistettuna tyypillisen automaattiryypyn toimintaa voidaan kuvata seuraavasti.

Kun skootteri seisoo yön yli esimerkiksi kylmässä, vetäytyy ryypyn mäntä ja sitä kautta ryyppyneula automaattisesti sisäänpäin kohti ryypyn sisuksia (supistuu), jolloin kaasuttimessa oleva ryyppysuutin aukeaa. Kylmäkäynnistyshetkellä bensaseos siten rikastuu avoinna olevan ryyppysuuttimen vaikutuksesta. Kun moottori on käynnistynyt, alkaa ryyppyyn kulkeva virta lämmittää automaattiryyppyä, jolloin ryypyn sisällä oleva vaha laajenee työntäen samalla mäntää ja sitä kautta ryyppyneulaa ulospäin. Noin viiden minuutin kuluttua ryyppyneula sulkee ryyppysuuttimen ja seos laihenee "normaaliksi". 

Kuva2. Toimintaperiaate. 

Ryyppy2

Kun automaattiryypyssä epäillään olevan vikaa, tulisi ensiksi suorittaa ryypyn vastusmittaus. Vastusmittaus tapahtuu käyttämällä moottori normaalilämpöiseksi, jonka jälkeen moottori sammutetaan ja annetaan jäähtyä noin 10-15 minuuttia normaalilämpöisessä, noin 20 asteisessa ilmassa (esim. lämpimässä autotallissa talvisin). Oikeat vastusarvot ja kaasutinmerkkikohtaiset vastusmittausohjeet löytyvät skootterin huoltomanuaaleista. Jos vastusarvo on jotakin muuta kuin huoltomanuaalissa mainittu, on ryyppy rikki.  

Mikäli vastusarvon mittaaminen ei jostakin syystä ole mahdollista, voi ryypyn toiminnan testata irroittamalla kaasuttimen ja laittamalla sen ryyppyineen jääkaappiin, tai pakastimeen noin puoleksi tunniksi (tämä kannattaa tehdä vaikka vastusarvo olisi oikea, sillä mäntä/neula voi takerrella!). Noin puolen tunnin kuluttua kokeile puhaltaa sopivan kokoisella letkulla kaasuttimen rikastuskanavaan. Ilman pitäisi kiertää vapaasti, sillä ryypyn pitäisi olla päällä automaattisesti. Mikäli ilma kiertää, on varmistettu, että ryyppy on ainakin päällä. Seuraavaksi voidaan kytkeä 12-voltin akku suoraan automaattiryypyn johtoihin, odottaa noin 5 minuuttia ja tehdä sama testi uudelleen. Ilman ei pitäisi päästä kiertämään, sillä ryyppyneulan pitäisi nyt sulkea ryyppysuutin.

Ryypyn toiminta voidaan testata myös laittamalla ainoastaan itse automaattiryyppyosa jääkaappiin / pakastimeen (noin puoleksi tunniksi) ja mittaamalla sitten ryypyn männän ulkoreunan etäisyys ryypyn rungosta. Tämän jälkeen ryyppyyn kiinnitetään 12-voltin akku, odotetaan noin 5 minuuttia ja mitataan uudelleen. Pakastimen jälkeen ryypyn mäntä-/neulaosan pituuden tulisi tietysti olla lyhyempi (ryyppysuutin auki), kun akkutestin jälkeen. Tämä mittausmenetelmä ei kuitenkaan ole aina luotettava, sillä ryyppymäntä ja sitä kautta neula saattaa takerrella ollessaan kiinni kaasuttimessa!

Myös huoltomanuaalit antavat pituusarvot männän ulkoreunan etäisyydelle ryypyn rungosta (huom! Neulan pituutta ei pidä mittauksessa huomioida, vaan mittaus tehdään männän ulkoreunan etäisyydestä ryypyn runkoon nähden, jollei huoltomanuaali toisin mainitse). Tällöin mittaukset tapahtuvat tyypillisesti:

1. Ryypyn ollessa ns. huonelämpotilassa (22 astetta) -> mittausarvo 1.
2. Sen jälkeen, kun ryyppyyn on kytketty 12-voltin jatkuva jännite ja odotettu noin 5 minuuttia -> mittausarvo 2.

Esimerkiksi Piaggio antaa huoltomanuaalissaan seuraavat arvot Dellorto-automaattiryypyn PHVA, PHV, PHVB mittaamiselle (pätee myös muihin Dellorto-automaattiryyppyihin ja ainakin osaan Mikuni-, Keihin- ja Weber-automaattiryypyistä, huom! Ei kuitenkaan Walbro).

- Resistanssi (vastus) = 30 - 40 ohmia (mitataan käyttämällä moottori normaalilämpöiseksi ja antamalla sen jäähtyä noin 10 minuuttia normaalilämpöisessä ilmassa (20 astetta).
- Männän etäisyysvälit:
  22 asteinen ilma = 10,9 - 11,5 mm (mittausarvo 1).
  5 minuutin jatkuvan 12-voltin sähköjännitteen jälkeen = 14,0 - 15,0 mm (mittausarvo 2).

Kuva3. Mittausalue.

Kuva3 

Tyypillisin vika automaattiryypyissä on se, ettei ryyppy mene moottorin lämpiämisen jälkeen pois päältä, vaan seos jää liian rikkaalle. Oireina ovat tällöin raskas "röpöttävä" käynti, moottori ei ota kunnolla kierroksia, tehoa tuntuu puuttuvan, moottori savuttaa normaalia enemmän, sekä moottorin pyrkiminen sammumaan tyhjäkäynnillä. Sammumisen jälkeen käynnistyminen voi olla heti vaikeaa.

Mikäli skootteri käynnistyy kylmänä huonosti ja epäilykset kohdistuvat automaattiryypyn toimintaa, voi aluksi kokeilla rikastaa seosta irroittamalla pelkästään ilmanputsarin, jonka jälkeen laittaa hanskan kaasuttimen imuilma-aukon eteen ja kokeilee startata. Mikäli moottori nyt käynnistyy, ei ryyppy todennäköisesti toimi niin kuin pitää. 

Ryyppy saattaa myös takerrella, jolloin ryyppyneula ei palaudu ala-asennosta yläasentoon (ryyppykanava jää kiinni). Ongelmaa voi yrittää korjata puhdistamisen ohella mm. aseöljyllä. Ryyppysuuttimiakin on erikokoisia, jolloin liian pieni ryyppysuutin ei välttämättä ole riittävä seoksen rikastamiseen alhaisissa lämpötiloissa.

Kylmäkäynnistysongelmia aiheuttavat myös monet muut ongelmat mm:

- Kaasuttimen väärät säädöt (ml. bensapinnan väärä korkeus).
- Kaasuttimen tulviminen (neulaventtiili falskaa / alipainehana falskaa).
- Liian tyhjä akku sähköstartilla startatessa (kokeile poljinta. Huom! Varsinkin talvella).
- Kampiakselin tiivisteet falskaavat (vaikutus etenkin 2-tahtisissa).
- Muut imuvuodot (usein halkeamat imukauloissa, kaasuttimen huono kiinnitys yms.).
- Väärät venttiilivälykset (4-tahtimoottori).
- Tulpan kärkiväli väärä, tai huono / väärä tulppa.
- Moottorin yleinen väljyys.
- Kampikammio täynnä bensaa (tulvimisen jälkeen).
- Epäpuhtaudet kaasuttimessa.
- Vanhentunut bensa.

Samppa
samppa(@)skootterini.com

Kirjoittaja ei ota vastuuta ohjeiden oikeellisuudesta, virheellisestä tulkinnasta yms. Jokainen käyttää ja noudattaa ohjeita aina omalla vastuullaan. Tekstin ja kuvien kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletty.