Tässä artikkelissa käsitellään moottorin käynnistysongelmaa, tai huonoa käynnistyvyyttä ainoastaan yleisellä tasolla. Esitettyjen ongelmien ratkaisuja tullaan myöhemmin tarkastelemaan syvällisemmin perushuolto- ja kunnossapito-osiossa.

Tyypillisimmät moottorin käynnistymättömyyteen tai huonoon käynnistyvyyteen liittyvät tekijät ovat sekä kaksi- että nelitahtimoottorissa joko:

a). Ongelmat sytytysjärjestelmässä
b). Ongelmat polttoainejärjestelmässä

(Nelitahtimoottoreissa myös väärät venttiilivälykset aiheuttavat melko usein huonoa käynnistyvyyttä).

Mikäli skootteri ei käynisty tai käynnistyy huonosti, tulee aluksi tarkistaa sytytystulpan toiminta. Sytytystulpan tehtävänähän on sytyttää polttoaineen ja ilman seos juuri oikealla hetkellä. Sytytystulppa löytyykin siten sylinterikannesta. Sylinterikannen esiin saamiseksi on joissakin skoottereissa erillinen luukku esim. jalkatilassa tai satulakaukalossa, josta sytytystulpalle pääsee kätevästi käsiksi. Joissakin malleissa voi katteiden purku olla kuitenkin ainoa mahdollisuus. Tyypillisesti sytytystulppa on kuitenkin asetettu niin, että sen vaihto onnistuu melko vaivattomasti myös esim. matkalla (toki tulppa-avain ja uusi tulppa pitää olla tällöin mukana). Sytytystulpan päällä on tulpanhattu.

Kuva1. Sylinterikansi, sytytystulppa ja tulpanhattu.

Tulppa1

Kun sytytystulppa on löydetty, tulee aluksi irroittaa tulpanhattu (irtoaa vetämällä). Samalla kannattaa tarkistaa myös, että tulpanhattu on kiinni hyvin tulpan johdossa ja tulpanjohto ei ole nirhautunut mistään kohtaan rikki jottei jännite pääse maadoittumaan runkoon (voit vaikkapa katkaista johdosta 5 mm mikäli tulpanhatun ja johdon liitos näyttää huonolta). Tulpanhattu on tyypillisesti kierretty johtoon, joten myötäpäivään tiukkenee ja vastapäivään löystyy. Tulpanhattu ei saa olla myöskään sisältä märkä! (kuivaa huolellisesti jos on).

Mikäli tulpanhattu ja tulpanjohto näyttävät ehjiltä voidaan irroittaa sytytystulppa. Sytytystulppa irtoaa erillisellä tulppa-avaimella tai oikeankokoisella pitkällä hylsyllä. Sytytystulpan kärkien oikea väri on ruskea paahdetun kahvin väri. Mikäli tulppa on jonkin muun värinen tulee ainakin jossain vaiheessa pohtia myös syitä tähän. Tulppa saattaa olla märkä bensasta, joka kertoo tyypillisesti sen että koneeseen tulee ainakin bensaa. Toisaalta musta öljyinen tulppa voi kertoa liiallisesta öljymäärästä (kaksitahtimoottorissa esim. öljypumpun vääristä säädöistä). Tulppa tulee joka tapauksessa kuivata hyvin esim. kankaaseen ja tulpan kärjet tulee puhdistaa huolellisesti. Mikäli tiedossasi on tieto tulpan oikeasta kärkivälistä ja käytössäsi rakotulkki, tarkista myös kärkiväli. Tämän jälkeen voit kokeilla antaako tulppa kipinää.

Kipinän testaus tapahtuu siten, että tulppa asetetaan takaisin tulpanhattuun ja tulpan runko (se jossa on kierteet) asetetaan skootterin jotain maalaamatonta osaa vasten (esim. moottori, tai runko). Aseta tulppa kuitenkin mielellään siten, ettet itse koske siihen, sillä tulpasta voi saada sitä testattessa melko mojovan sähköiskun. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta käytä ainakin paksua hanskaa tai tue tulppaa vaikkapa kepillä tms. Tämän jälkeen laita skootterista virrat päälle ja polje käynnistyspoljint, tai käytä sähköstarttia. Sytytystulpan kärkien välillä tulisi pomppia kirkas vaalean sinertävä kipinä. Mikäli kipinää ei kuitenkaan tule, varmista aluksi että tulppa todellakin on maalaamatonta osaa vasten ja kokeile vielä kerran uudelleen. Mikäli kipinä on heikko tai epäsäännöllinen, voi ainakin yhtenä huonoon kännistettävyyteen liittyvänä syynä olla sytytystulppa. Tällöin tulppa tulee tietysti vaihtaa uuteen vastaavaan ja kokeilla uudelleen. Joissakin tapauksissa tulppa voi lisäksi antaa heikon kipinän em. testaustilanteessa, mutta ei enää "paineistettuna" sylinterissä. Tällöin kipinän ulkoasu on kuitenkin tyypillisesti erittäin heikko tai väri eroaa normaalista.

Kuva2. Kipinän testausta (älä tee näin eli pidä sormella kiinni).

Tulppa2

Mikäli kipinää ei tule uudenkaan tulpanvaihdon jälkeen, tulee vikaa etsiä muualta sähköpuolelta. Yksi vaihtoehto on kokeilla kipinää vielä irrottamalla tulpanjohto tulpanhatusta ja kytkemällä tulpanjohto suoraan tulppaan ja kokeilla kipinää yllä selostetulla tavalla. Mikäli kipinä tällöin tulee, on tulpanhattu viallinen. Sähköpuolen vikojen selvittäminen tästä eteenpäin on tyypillisesti melko hankalaa ja niitä tullaan käsittelemään näillä sivustoilla myöhemmin. Vikapaikkoja voivat olla esim. huonot johtoliitokset (käy liitokset yksitellen lävitse heiluttelemalla!), CDI-boksi (voi antaa välillä rikkinäisenäkin kipinää, kipinä katoaa esim. CDI-boksin lämmetessä), sytytyspuola (hajoaa usein kerrasta, jolloin kipinä katoaa kokonaan, mutta saattaa oireilla kuten rikkinäinen CDI-boksi) tai virtalukko (kipinä voi tulla säännöllisen epäsäännöllisesti, kokeile hemputella avainta yms.). Monessa uudessa skootterissa on myös skootterin sivujalassa erillinen "tappokatkaisin", mikä estää moottorin käynnistymisen sivujalka alhaalla. Joissakin tapauksissa kytkin voi kuitenkin hajota tai jäädä päälle (kertyy likaa tms.) jolloin kipinää ei esiinny vaikka sivujalka olisikin ylhäällä. Muutamissa skootterimerkeissä juuri tästä johtuvat viat ovat melko yleisiä, joten pyri varmistumaan kytkimen toiminnasta ennen kuin jatkat eteenpäin. Pyri myös varmistumaan siitä, että kaikki löytämäsi sähköjohdot ovat kiinni jossakin ja liitokset ovat tiiviitä eikä niissä ole hapettumaa. Varsinkin monissa kiinalaisissa skoottereimerkeissä myös maadoitus on usein puutteellinen, jolloin sähkövikojen yhteydessä onkin ensimmäisenä suositeltavaa vetää akun - navalta lisämaadoitusjohto suoraan skootterin runkoon ja moottoriin.

Mikäli tulppaan kuitenkin tulee hyvä sininen kipinä ja skootteri ei silti käynnisty, tulee vikaa etsiä seuraavaksi polttoainepuolelta. Tällöin kannattaa aluksi varmistua siitä että polttoainehana toimii. Monissa skoottereissa polttoainehana on nykyään alipaineella toimiva automaattihana. Helpoiten hanan toiminnan varmistaa tällöin siten, että irroittaa kaasuttimesta bensahanalta tulevan bensaletkun sekä bensahanalta tulevan alipaineletkun (imuletkun) ja imee alipaineletkusta. Hanan pitäisi tällöin aueta ja bensan pitäisi virrata bensaletkusta (kannattaa muuten laittaa bensaletkun alle astia ja toki varmistua siitä että tankissa ylipäätään ON bensaa). Toinen vaihtoehto on irroittaa kaasuttimesta ainoastaan bensaletku ja startata esim. sähköstartilla jolloin kaasuttimeen syntyvän imun vaikutuksesta tulisi myös bensaletkusta tulla bensaa. Tämä tapa ei kuitenkaan aina toimi, joten ensimmäinen testausvaihtoehto on huomattavasti parempi.

Manuaalisilla polttoainehanoilla varustetuissa skoottereissa riittää tietysti että irroittaa ainoastaan bensaletkun kaasuttimesta ja avaa polttoainehanan. Monissa manuaalihanoilla varustetuissa malleissa on myös erillinen "res" (varatankki) -asento, mikä kannattaa testata. Mikäli bensaa tulee tällä asetuksella on joko tankki liian tyhjä tai polttoainehana on viallinen.

Muutamassa harvassa skootterissa on myös erillinen bensapumppu, jonka testaaminen onnistuu siten että kaasuttimelta irroitetaan polttoaineletku ja startataan.

Kuva3. Automaattipolttoainehana (suojamuovi poistettu) 

Automaattipolttoainehana

Mikäli bensaa ei kuitenkaan tule tai sitä tulee huonosti, tarkista seuraavaksi ettei bensaletkussa oleva polttoainesuodatin ole tukossa (kaikissa skoottereissa ei ole polttoainesuodatinta!). Monissa automaattihanalla varustetuissa skoottereissa polttoainehana sisältää itsessään eräänlaisen polttoainesuodattimen, joka löytyy kun koko polttoainehanan irroittaa. Tällöin tulee kuitenkin aluksi varmistua siitä, että tankki on tyhjä tai alla on iso astia johon bensat valuu.Tarkista myös ettei imuletku tai bensaletku painu mistään kohtaa puristuksiin siten, että bensantulo estyisi ja tarkista myös, että bensaletku on ylipäätänsä ehjä! Mikäli kuitenkin olet aivan varma ettei letkut litisty, letku on ehjä ja myöskään polttoainehana ei toimi, tulee seuraavaksi ostaa uusi polttoainehana.

Kuva4. Bensaletku ja alipaineletku (imuletku)

Kuva3

Kuva5. Bensaletku ja alipaineletku (imuletku) ylhäältä käsin.

Kuva4

Jos polttoainetta kuitenkin tulee, on seuraava epäillyksen kohde itse kaasutin. Toisaalta kannattaa aluksi varmistua myös siitä, että kaasutin on kunnolla kiinni imukaulassa ja imukaula taas rungossa tai sylinterissä. Vastaavasti ilmansuodattimen tulee olla tukevasti kiinni kaasuttimessa tai kaasuttimen ja ilmansuodattimen yhdysputkessa. Imukaulan pahat halkeamat saattavat myös aiheuttaa tilanteen, jossa imua ei kaasuttimeen synny tarpeeksi ja kaasutin ei "jaksa" imeä bensaa (ainakaan tarpeeksi) tai seoksesta muodostuu aivan liian laiha käynnistykseen. Mikäli imukaula on kuitenkin ehjä (ja liitokset tiiviitä), tulee seuraavaksi avata ja puhdistaa kaasutin.

Mikäli huonoa käynnistyvyyttä esiintyy ainoastaan kylmänä tai kylmällä ilmalla (esim. pakkasella). Voi syypäänä olla riittämätön rikastin (ryyppy) tai automaattirikastimen toimimattomuus. Melkein kaikissa uusissa skoottereissa on automaattirikastin, jonka toiminnan testaaminen tapahtuu kätevimmin vastusmittauksella. Ohjearvot, sekä ohjeet mittaamiseen löytyvät tyypillisesti skootterin huoltomanuaalista. Melko usein jo muutamien vuosien ikäisissä skoottereissa automaattirikastin takertelee ja ei toimi aina kunnolla. Manuaalirikastin (käsikäyttöinen ryyppy) onkin toiminnaltaan varmempi. Rikastimen tarkoitus on helpottaa kylmäkäynnistystä rikastamalla polttoaineseosta. Mikäli pakkasta on jonkin verran, on oikeastaan itsestään selvää ettei käynnistyminen tapahdu aina "palmun alta". Tämä tulee tietysti ottaa huomioon.

Muita huonoon käynnistyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiki
- väärät venttiilivälykset (nelitahtimoottorit)
- moottorin yleinen väljyys eli kuluneisuus
- imuvuodot (useimmiten sylinteri-kaasutin-ilmanpuhdistin väli)
- vanha tai vedensekainen polttoaine (polttoainevalmistajien antamat säilyvyysajat nykypolttoaineille ovat noin 6 kuukautta)
- väärä polttoaine (käytä vähintään 98 oktaanista, sillä polttoaineen sisältämä etanoli syövyttää kumiosia)
- vuotava bensaletku tai alipaineletku
- tuoreöljypumpun toimimattomuus / tiputtelu -> väärät säädöt
- hapertunut imukaula
- männänrengas tai männänrenkaat (ml. öljyrengas) poikki
- vino kansi tai vuotava kannentiiviste
- imukanavan läppäventtiili (ei rakoja läppien ja rungon välissä tai ylipäätänsä halkeamia, läppien tulee avautua melko kevyesti läppäventtiiliin puhallettaessa)
- kampiakselin runkolaakereiden tiivisteiden vuotavuus (etenkin 2-tahtisissa)
- kiinnileikkautumisesta (ns. lämpöleikkaamisesta) aiheutuneet jäljet
- magneeton kiila irronnut urastaan
- riittämätön maadoitus (vedä lisämaadoitus akun miinus-navalta runkoon ja moottoriin)
- kosteus ja pakkanen
- liipaisinkäämin etäisyys magneeton vauhtipyörästä väärä
- mitä merkillisimmät sähköviat

Erillinen vianhakukaavio ladattavissa täältä.

Samppa
samppa(@)skootterini.com

Kirjoittaja ei ota vastuuta ohjeiden oikeellisuudesta, virheellisestä tulkinnasta yms. Jokainen käyttää ja noudattaa ohjeita aina omalla vastuullaan. Kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletty.