Mikäli nopeusmittari lopettaa toimimisen kesken ajon, johtuu syy hyvin todennäköisesti joko nopeusmittarin vaijerin katkeamisesta, tai mittarinpyörittimen hajoamisesta.

Mittarinpyöritin on yhteydessä etuakseliin ja mittarinpyörittimeen puolestaan liitetään nopeusmittarin vaijeri. Kun mittarinpyörittimen "tunnistinlevy" pyörii eturenkaan pyöriessä, pyörittää se samalla vaijeria. Nopeusmittarin vaijerin toinen pää on puolestaan kytketty nopeusmittariin. Tyypillinen hajoaminen tapahtuu kuitenkin niin, että vaijeri katkeaa juuri mittarinpyörittimen kiinnityskohdasta. Syinä tähän ovat melko usein lika ja kosteuden vaijeriin aiheuttama korroosio, eli ruostuminen. Vaikka mittarinvaijerin ja mittarinpyörittimen liitoskohta onkin suojattu erillisellä mutterilla, sekä lähes aina myöskin erillisellä kumiholkilla (suojuksella), voi kumiholkin alle päästä likaa ja kosteutta. Näin käy viimeistään silloin, kun holkki hapertuu ja murtuu vanhuuttaan (Kuva2). Hyvä keino pitää liitoskohta kunnossa, on lisätä aika ajoin (ja ainakin uuden mittarinvaijerin vaihdon yhteydessä) liitokseen rullalaakerirasvaa, tai vaseliinia ja huolehtia myös kumiholkin eheydestä.

Kuva1. Etuakseli ja mittarinpyöritin.

Mittarinpyöritin

Kuva2. Mittarinpyöritin ja katkennut mittarinvaijeri. Suojakumi poistettu.

Vaijeri irroitettuna

Mikäli mittarinvaijeri on kuitenkin tiiviisti kiinni mittarinpyörittimessä, on hyvä varmistua liitoskohdan toimivuudesta vielä irroittamalla mittarinvaijeri pyörittimeltä. Tämä tapahtuu tyypillisesti kiertämällä mittaria pyörittimeen tukeva mutteri auki ja vetämällä vaijeri pois urastaan. Mikäli vaijeri kuitenkin vaikuttaa täysin ehjältä, tulee seuraavaksi tutkailla myös vaijerin yläpää, eli itse mittarin kiinnityskohta. Tämä tapahtuu purkamalla mittariston ympäriltä sen verran katteita pois, että vaijerin yhtymäkohta on hyvin näkyvissä (Kuva 3). Saman purkamisen joutuu tietysti tekemään aina vaijeria vaihdettaessa.

Kuva3. Mittarinvaijerin yhtymäkohta ja liitin mittaristoon.

Vaijerin yläpää

Vaijeri on kiinnitetty mittaritauluun melko usein pikalukituksella. Tällainen vaijeri irroitetaan tyypillisesti puristamalla yhteen vaijerin kiinnityssalpoja ja samalla vetämällä alaspäin. Joissakin malleissa kiinnitys on myös erillisellä lukitusmutterilla, joka luonnollisesti avataan. Kun vaijeri on irti, voit tarkastaa sen eheyden silmämääräisesti. Samalla voit tarkastaa myös vaijerin pyörimisen siten, että pyörität eturengasta ja katsot että myös vaijerin mittarinpuoleinen (juuri-irroittamasi) pää pyörii. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, on vika jossakin muualla kuin mittarinpyörittimessä, tai mittarinvaijerissa (tyypillisesti itse nopeusmittarissa). Mikäli pyörimistä ei kuitenkaan tapahdu ja olet aivan varma, että mittarinvaijerin ja pyörittäjän välinen liitoskohta on kunnossa, on vika mittarin pyörittäjässä.

Pyörittäjän irrottaminen vaatii poikkeuksetta eturenkaan ja etuakselin irrottamisen. Kun rengas ja etuakseli on irti, irtoaa myös pyöritin vaimennustyynyineen vetämällä. Huomaa pyöritintä irrottaessasi sen oikea asento, eli kohta johon nopeutta mittaava nipukka etuakselilla / vanteella tulee. Etuakselilla saattaa olla myös erilaisia holkkeja yms, joten pidä jälleen kerran tarkaa kirjaa siitä mitä purkaat ja mistä purkaat.

Kuva4. Mittarinpyöritin

Rengas irti

Kuva5. Uusi ja vanha pyöritin

pyörittimet

Mittarinpyöritin hajoaa melko usein korroosion vaikutuksesta ja tyypillisesti vielä kohdasta, johon vaijeri kiinnitetään. Mittarinpyörittäjän vaihdon yhteydessä olisikin hyvä uusia samalla myös mittarinvaijeri, sekä varmistua liitoskohtaa suojaavan mutterin, sekä kumiholkin tiiviydestä. Myös edellä mainittu rasvaaminen on syytä muistaa.

Kokoaminen tapahtuu jälleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaminen.

Samppa
samppa(@)skootterini.com

Kirjoittaja ei ota vastuuta ohjeiden oikeellisuudesta, virheellisestä tulkinnasta yms. Jokainen käyttää ja noudattaa ohjeita aina omalla vastuullaan. Tekstin ja kuvien kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletty.