Normaali muutaman kuukauden talvisäilytys ei useinkaan aiheuta isompia ongelmia skootterin käyttöönottamisessa, mutta tilanne on toinen, mikäli tauko on kestänyt pitkään ja säilytystä edeltäneet huoltotoimenpiteet ovat olleet puutteellisia.

Polttoaineen säilyvyyden osalta ei ole olemassa yksiselitteistä aikaa, kuinka kauan se säilyy (muutamista kuukausista noin vuoteen). Tosiasia on kuitenkin se, että jo muutaman kuukauden ikäinen polttoaine voi aiheuttaa käyntihäiriöitä, jotka taas tulkitaan helposti jostakin muusta viasta aiheutuviksi. Keskeistä on polttoaineen iän lisäksi myös säilytysolosuhteet eli jos esimerkiksi tankin lämpötila vaihtelee, sinne voi kondensoitua myös vettä.

Nesteen bensiiniopas kertoo, että

" tiiviissä astiassa säilytettynä bensiini vanhenee varsin hitaasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että säilytysastia ei altistu tarpeettomalle lämmölle, eikä muoviastian kyseessä ollessa, myöskään valolle. Astian tiiviys on niin ikään tärkeää, jotteivat bensiinin keveimmät hiilivedyt pääsisi haihtumaan. Mitä enemmän bensiini sisältää reaktiivisia aineita, kuten olefiineja tai rikkiä, niin sitä nopeammin sen laatu heikkenee."

Erityisessä pienkonebensiinissä ei ole olefiinia, joten myös sen säilyvyys on parempi. Korjauksena pitkään seisoneen skootterin käyttöönottoon on polttoainejärjestelmän puhdistus ja uudelleen täyttö tuoreella ja vähintään 98 oktaanisella polttoaineella.

1. Tyhjennä polttoainesäiliö ja irrota säiliön yhteydessä tyypillisesti oleva automaattinen polttoainehana. Monessa hanassa on lisäksi tankin sisäpuolella sihti "suodatin", mikä tukkeutuu helposti vanhentuneen polttoaineen sakeutuessa. Säiliö tulee saada täysin tyhjäksi, esimerkiksi paineilmaa käyttäen. Tämä onnistuu monissa tapauksissa siten, että kun polttoainesäiliö on tyhjennetty kaikista hanan kautta tulevista bensoista, irrotetaan hana ja puhalletaan säiliöön varovasti paineilmaa tankin täyttöaukon kautta. Puhalluspistoolin ja tankin täyttöaukon väliin kannattaa laittaa rätti ja operaatio tulee suorittaa hyvin tuulettuvassa tilassa eli vaikkapa ulkona. Lopuksi polttoainehana laitetaan paikoilleen ja säiliö huljutellaan puhtaalla bensalla ja tyhjennysoperaatio toistetaan. Tämän jälkeen hana laitetaan takaisin ja polttoainesäiliö täytetään tuoreella bensalla.

2. Irrota hanalta tuleva alipaineletku- ja polttoaineletku ja puhalla niistä mahdolliset moskat pois. Katso myös, että letkut ovat ylipäätänsä ehjiä. Kovettuneet, halkeilevat ja vuotavat letkut on aina vaihdettava uusiin. Kiinnitä huomiota, että liität letkut polttoainehanaan (ja kaasuttimeen) oikein päin!

3. Irrota kaasutin ja puhdista se. Huomaa, että kunnollinen puhdistus voidaan tehdä ainoastaan purkamalla kaasutin kokonaan (mm. kaikki suuttimet irti). Vanhentunut polttoaine hartsiintuu, joka tukkii suuttimet. Suuttimet tulee puhaltaa auki paineilmalla tai avata esimerkiksi tiskiharjan nylon-harjaksella, ei koskaan metallilangalla. Tarkista samalla myös neulaventtiilin tiiviys ja ylipäätänsä kaikkien mahdollisten O-renkaiden ja tiivisteiden kunto (ml. mahdollinen kalvo). Kiinnitä huomiota tyhjäkäynnin säätöruuvin ja ilmaseosruuvin asentoihin, jotta saat kaasuttimen samoihin oletussäätöihin, missä se oli ennen purkamista. Kokoa kaasutin.

4. Tarkista kaasuttimen yhteydessä olevan imukaulan kunto. Tarkista myös kaasuttimelta ilmanpuhdistimelle menevien mahdollisten kumiosien liitinten tiiviys ja kunto.  Halkeamia ei saa olla, sillä ne aiheuttavat imuvuotoja, jotka taas aiheuttavat mitä ihmeellisempiä käyntihäiriöitä. Imukaulan ja moottorin välissä on yleensä myös läppäventtiili. Tässä vaiheessa on hyvä katsoa, että läpät eivät ole ruosteessa tai raota (läppien pitää olla tiiviisti läppärunkoa vasten).

5. Puhdista ilmansuodatin.

6. Kokoa kaikki edellä mainittu. Ennen ensimmäisiä käynnistysyrityksiä imaise kaasutin täyteen tuoretta polttoainetta kaasuttimeen kiinni tulevasta alipaineletkusta ja tarkista huolellisesti, ettei polttoainevuotoja esiinny!

 

Tutustu myös artikkeleihin:
Talviteloilta käyttöönotto
Kaasuttimen puhdistus

Samppa
samppa(@)skootterini.com

Kirjoittaja ei ota vastuuta ohjeiden oikeellisuudesta, virheellisestä tulkinnasta yms.. Jokainen käyttää ja noudattaa ohjeita aina omalla vastuullaan. Tekstien ja kuvien kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletty.