Puristuspaineiden mittaamisella voidaan selvittää mm. moottorin kuluneisuutta ja ohivirtauksen määrää. Mittaaminen antaa melko luotettavan kuvan moottorin kulumasta varsinkin 2-tahtisissa moottoreissa, mutta sitä voidaan käyttää myös 4-tahtimoottoreissa huomioiden moottorityyppien rakenteelliset erot ja sitä kautta mittaamiseen vaikuttavat tekijät. Koska puristussuhteet ovat eri moottoreissa erilaisia, tulee puristuspaineiden raja-arvot tarkistaa huoltomanuaalista. Skootterit ovat lisäksi lähes poikkeuksetta yksisylinterisiä, eli vertailulähtökohtana ei voida käyttää edes muita sylintereitä, kuten vaikkapa autoissa.

Puristuspaineiden mittaaminen aloitetaan lataamalla skootterin akku täyteen, tarkistamalla sylinterikannan kiristysmomentit huoltomanuaalisssa annettujen ohjearvojen mukaisesti (muista ristiinkiristys) ja käyttämällä moottori normaalilämpöiseksi. Lämpölaajeneminen vaikuttaa moottorin tiiviyteen, ja perusoletuksena myös sylinterikansi ei pääse falskaamaan vaan asettuu tiiviisti sylinteriä vasten. Mikäli esimerkiksi männänvaihdon yhteydessä juuri öljytystä sylinteristä mitataan ennen moottorin käyttämistä puristuspaineet, ovat ne todennäköisesti raja-arvopaineita huomattavasti korkeammat, koska öljyisessä sylinterissä tiiviys kasvaa. Mikäli moottori ei jostakin syystä käynnisty, tulisi moottoria pyörittää niin kauan, että sylinterissä oleva seos normalisoituu ja vielä tämänkin jälkeen yrittää lämmittää moottori käyntilämpöiseksi vaikkapa puhaltimella. Kylmän ja lämpimän moottorin puristuspaine-erot kannattaa mitata jo etukäteen moottorin ollessa käyntikuntoinen, jotta puristuspaineiden arviointi on helpompaa tilanteessa, jossa moottori ei jostakin syystä käynnisty.

Kuva1. Puristuspainemittari mallia Biltema.
Puristuspainemittari

Puristuspaineiden mittaaminen suoritetaan puristuspainemittarille, joita voi ostaa vaikkapa autotarvike- ja moottoripyörätarvikeliikkeistä. Ennen mittaamista tulee irroittaa skootterin sytytystulppa ja kiinnittää mittari tulpan reikään. Kiinnityksen pitää olla ehdottoman tiivis, jotta ohivirtausta ei tulpanreiästä tapahdu.

Kuva2. Tulppa esiin.
Tulppa esiin

Kuva3. Puristuspainemittarin kiinnitys.
Puristuspainemittarin kiinnitys

Kun mittari on kiinnitetty tiiviisti tupanreikään, moottori on vielä lämmin ja akussa on varmasti potkua riittävästi, voidaan suorittaa mittaus. Mittaaminen tapahtuu siten, että väännetään kaasu täysin pohjaan, pidetään sitä pohjassa ja samalla startataan moottoria yhtäjaksoisesti muutamia sekunteja (noin 3-5 sekuntia) eli niin kauan, kun arvo mittarissa ei enää nouse. Lopuksi luetaan mittariarvo, kirjoitetaan se muistiin ja verrataan huoltomanuaalin arvoihin.

Kuva4. Mittariarvo (tässä 2-tahtisessa noin 5 bar).
Puristuspainearvo

Mikäli mittausarvo näyttää jotakin muuta kuin huoltomanuaalissa ja mittaus on varmasti suoritettu oikein, vaikuttaa arvoon:

- Sylinterin kuluneisuus.
- Kulunut mäntä ja / tai männänrenkaat.
- Männänregas / renkaat ovat takertuneena rengasuraan.
- Ongelmat 4-tahtimoottorin venttiilikonteistoissa (kantaa eli venttiili ja / tai venttiilit ei sulkeudu).
- Sylinterikansi falskaa (huono tiiviste, kiero kansi).

Puristuspaineiden mittaamista on käsitelty myös Skootterini.com -sivuston keskustelualueella.

Samppa
samppa(@)skootterini.com

Kirjoittaja ei ota vastuuta ohjeiden oikeellisuudesta, virheellisestä tulkinnasta yms. Jokainen käyttää ja noudattaa ohjeita aina omalla vastuullaan. Tekstin ja kuvien kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletty.