Kaasuvaijerin takertelun syy tulee aina selvittää, sillä se on turvallisuusriski. Useimmiten takertelua ilmenee  syksyn vesisadekelien muuttuessa pakkasiksi, jolloin vaijerin ja vaijerikuoren väliin päässyt vesi / kosteus jäätyy. Kaasukahva ei käänny tai kääntyy, muttei palaudu kunnolla. Takertelua saattaa ilmetä myös kesäkeleillä tai muissa vaijereissa. Takertelua voidaan välttää öljyämällä vaijereita riittävän usein, jolloin ne pysyvät "liukkaina" ja niissä ei pääse esiintymään ruostumista eli korroosiota. Esimerkiksi kaasuvaijerin voitelu suoritetaan irroittamalla kaasukahvan puoleinen vaijeripää (vaijerin korkein kohta), jonka jälkeen vaijeri öljytään joko käyttäen vaijerirasvainta (kuva1) tai ns. muovipussitekniikkaa (kuva2). Muovipussitekniikassa vaijerin yläpään ympärille teipataan muovipussi, joka täytetään öljyllä. Koska pussi on kiinnitetty vaijeriin teipillä, ei öljy pääse valumaan pitkin vaijerikuorta. Vaijeria ja pussia pidetään niin kauan koholla tai jopa puristellaan, kunnes öljy alkaa valua vaijerin alapäästä ja sitä valuu jonkin aikaa (jotta vaijeri tulee hyvin öljyttyä). Mikäli valijeri on irroitettu myös alapäästä, voi öljyn valumista nopeuttaa vaijeria edes takaisin heiluttelemalla. Öljynä voi käyttää ketjuöljyä, aseöljyä tai vaikkapa 2-tahtiöljyä.

Kuva1. Vaijerirasvain ja öljyäminen
Rasvain

Kuva2. Muovipussitekniikka
Pussitekniikka

Koska vaijereiden kunto vaikuttaa keskeisesti ajamisen turvallisuuteen, tulee takertelun ilmetessä selvittää koko vaijerin kunto. Mikäli vaijeria ei ole koskaan öljytty tai öljyämisestä on paljon aikaa, on vaijeri todennäköisesti ruosteessa. Ruostuneessa vaijerissa vaijerisäikeitä katkeilee helposti ja säikeet hankaavat vaijerikuoreen, jolloin vaijeri ei liiku kuoren sisällä tarpeeksi vaivattomasti. Vaijerin kuori saattaa olla myös litistynyt, vaijeri voi olla liian jyrkällä mutkalla tai vaijerin kuori voi olla jopa rikkoutunut osasta vaijeria. Tällaiset vaijerit tulee luonnollisesti vaihtaa uuteen. Kaikkien vaijerien tulee aina liikkua öljyttynä ilman suurta kitkaa ja ilman minkäänlaista takertelua. Vaijereita uusittaessa tulee vaijerin yläpää pyrkiä asettamaan siten, ettei vesi pääse valumaan vaijerin sisään. Esimerkiksi kaasuvaijerin asentamisen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että itse kaasukahva liikkuu vapaasti (voitelu). Erityisesti rumpujarrullisissa ja siten jarruvaijereilla varustetuissa skoottereissa tulee olla erityisen huolellinen, ettei öljyä pääse valumaan jarrukenkiin tai jarrurumpuun.

Kuva3. Vaihdon tarpeessa
Vaihdon tarpeessa

Rikkoutunut tai huonokuntoinen vaijeri tulee vaihtaa aina uuteen.  

Samppa
samppa(@)skootterini.com

Kirjoittaja ei ota vastuuta ohjeiden oikeellisuudesta, virheellisestä tulkinnasta yms. Jokainen käyttää ja noudattaa ohjeita aina omalla vastuullaan. Tekstin ja kuvien kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletty.