Skootterini.com - sivusto tiedusteli sähköpostitse moposkootterin vakuuttamisen kustannuksia Liikennevakuutuskeskuksen jäsenyhtiöiltä huhtikuussa 2019. Tiedustelu oli jatkoa vuosina 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 ja 2011 toteutetuille tiedusteluille.

Kuvitteellisena vakuutuskohteena oli vuoden 2018 Piaggio Fly -moposkootteri (49cc), jonka haltijana oli joko 15-vuotias mies tai 30-vuotias nainen Tampereelta. Moposkootteria oli tarkoitus käyttää ympäri vuoden ja sitä säilytettiin pääasiassa lukitussa autotallissa asianmukaisesti lukittuna. Etukäteen arvioitu, vuotuinen ajokilometrimäärä oli noin 2000 kilometriä. Kuvitteellisella henkilöllä ei ollut muita vakuutuksia tiedusteltavissa vakuutusyhtiöissä eikä muitakaan asiakasalennuksiin oikeuttavia sopimuksia, kuten esimerkiksi järjestöjäsenyyksiä.

Vakuutusyhtiöitä pyydettiin erottelemaan hinnoittelussaan pakollinen eli lakisääteinen liikennevakuutus ja mahdolliset vapaaehtoiset niin sanotut kaskovakuutukset. Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille ja sen nojalla vakuutusyhtiö korvaa vastapuolelle aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Liikennevakuutus korvaa myös itselle ja mahdolliselle matkustajalle aiheutuneet henkilövahingot. Liikennevakuutus ei kuitenkaan korvaa oman ajoneuvon vaurioita, vaan nämä korvataan vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta.

Pelkästään pakollisten liikennevakuutusten vertaaminen eri vakuutusyhtiöiden välillä on vakuutusten sisällöllisesti melko helppoa, mutta vapaaehtoisten kaskovakuutusten vertailu on edelleen haasteellista. Eri vakuutusyhtiöilllä on erilaisia vakuutusvaihtoehtoja, joiden sisältö voi poiketa toisistaan huomattavasti ja joiden markkinointinimet eroavat usein yhtiöittäin. Vakuutusyhtiöiden vapaaehtoisia kaskovakuutuksia verrattaessa tuleekin selvittää, mitä vakuutukset korvaavat, paljonko vakuutuksissa on omavastuuosuudet ja kuinka paljon erilaiset omavastuuosuudet vaikuttavat vakuutuksen vuosikustannuksiin. Esimerkiksi muutaman sadan euron arvoiseen moposkootteriin ei välttämättä ole järkevää ottaa täyskaskoa. Kaskovakuutuksissa usein esiintyviä termejä ovat mm. hirvivakuutus, palovakuutus, murto- ja varkausvakuutus, ilkivaltavakuutus, törmäys- ja kolarivakuutus sekä oikeusturvavakuutus. Oman lisänsä jo ennestään monimutkaiseen soppaan tuovat erilaiset vakuutusyhtiöiden harjoittamat alennuskäytännöt, joita voivat olla mm. erilaiset maksutapa-, keskittäjä- ja järjestöalennukset. Kuluttajanäkökulmasta eri vakuutusten sisältöjen ja hintojen vertailumahdollisuuden pitäisi olla nykyistä huomattavasti helpompaa.

Moposkootterin mahdollista liikennekäytöstäpoistoa suunniteltaessa tulee huomata, että mopon vakuutukset ovat useimmiten kausihinnoiteltuja, jolloin kustannukset painottuvat ajokaudelle eli kesäaikaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ajateltu hyöty liikennekäytöstäpoiston osalta saattaa talvikaudelta jäädä pieneksi. Asia on hyvä selvittää vakuutuksia kilpailutettaessa.

Tiedustelun edullisin liikennevakuutus löytyi sekä 15- että 30-vuotiaan osalta LähiTapiolasta.

Kyselyn edullisin liikennevakuutus löytyi LähiTapiolasta, jossa vakuutus maksoi 15-vuotiaalle tamperelaismiehelle 192,40 euroa vuodessa. Kallein liikennevakuutus oli puolestaan Ifissä, jossa liikennevakuutuksesta sai maksaa peräti 88,2 prosenttia LähiTapiolaa enemmän eli yhteensä 362,00 euroa.

30-vuotiaan tamperelaisnaisen osalta edullisin liikennevakuutus löytyi LähiTapiolasta, jossa vakuutus maksoi 172,52 euroa vuodessa. Kallein liikennevakuutus oli puolestaan Fenniassa, jossa liikennevakuutuksesta sai maksaa 62,6 prosenttia LähiTapiolaa enemmän eli yhteensä 280,52 euroa.

Hintoja tarkasteltaessa tulee huomioida, etteivät ne sisällä mahdollisia alennuksia vaan ovat vakuutusyhtiöiden ilmoittamia perushintoja! Vakuutustarjous kannattaakin pyytää aina useammasta eri vakuutusyhtiöstä ja kilpailuttaa säännöllisin määrävälein.

EU:n tuomioistuimen päätöksen mukaan (2012) vastaajan sukupuolta ei saa ottaa huomioon vakuutusriskien hinnoittelussa ja kaikki vertailun vakuutusyhtiöt tätä luonnollisesti myös noudattavat.

Suomen Vahinkovakuutus Oy ei osallistunut tiedusteluun.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on ostanut Folksam Vahinkovakuutus Oy:n ja yhtiö on sulautunut Fenniaan 1.5.2019.

Vakuutusyhtiökohtaiset hintataulukot 2019

15-vuotias mies Tampere.

30-vuotias nainen Tampere.


* Suomen Vahinkovakuutus Oy ei osallistunut tiedusteluun.

Esimerkiksi Mozilla Firefoxissa voit isontaa kuvat viemällä hiiren kohdistimen kuvan päälle ja klikkaamalla oikeanpuoleista painiketta sekä valitsemalla "näytä kuva".

Huomioitavaa eri vakuutusyhtiöissä.

Fennia = Sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunta ja skootterin merkki tai vuosimalli eivät vaikuta vakuutusmaksun hintaan.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy = hintaan vaikuttaa vakuutuksenottajan ikä, ei sukupuoli. Hintaan vaikuttaa myös asuinpaikka, ajoneuvon ikä ja merkki. Jos mopolle tehdään liikennekäytöstäpoisto, hyvitetään vakuutusmaksuja poiston ajalta.

Pohjantähti = Ikä ja asuinpaikkakunta vaikuttavat hintaan. Sukupuoli, mopon merkki ja vuosimalli eivät vaikuta hintaan.

Turva = Maksuun vaikuttaa haltijan ikä ja kotikunta sekä mopon kokonaismassa. Haltijan sukupuoli tai mopon merkki eivät vaikuta hintaan. Vuosimallikaan ei pääsääntöisesti vaikuta hintaan, tosin liikennevakuutus halpenee, kun mopon käyttöönotosta on kulunut 25 vuotta.

OP Vakuutus Oy= Vakuutusten hintoihin eivät vaikuta haltijan sukupuoli eikä mopon merkki. Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat asuinpaikkakunta ja vakuutuksenottajan ikä. Isokaskon ja Osakaskon hintoihin vaikuttaa asuinpaikkakunta. Lisäksi Isokaskon maksuun vaikuttaa mopon vuosimalli. Jos mopolle tehdään liikennekäytöstäpoisto, hyvitetään vakuutusmaksuja poiston ajalta, jos poiston yhtäjaksoinen kesto on vähintään 30 päivää. OP Vakuutus Oy noudattaa ns. vuodenaikahinnoittelua, jolloin liikennekäytöstäpoiston hyvitys ei ole talvikuukausina merkittävä.

LähiTapiola = Vakuutuksenottajan ikä, kotipaikka, mopon ikä ja paino sekä käyttötarkoitus vaikuttaa hintaan, mutta ei sukupuoli. Mopon vakuutukset ovat vuodenaikahinnoiteltuja ja pääosa vakuutusmaksusta kohdistuu pääasialliselle ajokaudelle. Tuotteesta hyvitetään mahdollinen liikennekäytöstäpoisto, kun sen kesto ylittää 30 päivää.

 

Skootterini.com ei vastaa hintatietojen oikeellisuudesta. Hinnat perustuvat vakuutusyhtiöiden sähköpostitse Skootterini.comille ilmoittamiin hintoihin. Ennen vakuutuksen ottamista kannattaa pyytää tarjous useammasta eri vakuutusyhtiöstä.

Samppa
Skootterini.com

Tekstien ja kuvien kopioiminen ja lainaaminen ilman Skootterini.com - sivuston mainitsemista on kielletty.