Skootterini.com - sivusto tiedusteli sähköpostitse moposkootterin vakuuttamisen kustannuksia Liikennevakuutuskeskuksen jäsenyhtiöiltä huhtikuussa 2018. Tiedustelu oli jatkoa vuosina 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 ja 2011 toteutetuille tiedusteluille.

Kuvitteellisena vakuutuskohteena oli vuoden 2017 Piaggio Fly -moposkootteri (49cc), jonka haltijana oli joko 15-vuotias mies tai 30-vuotias nainen Tampereelta. Moposkootteria oli tarkoitus käyttää ympäri vuoden ja sitä säilytettiin pääasiassa lukitussa autotallissa asianmukaisesti lukittuna. Etukäteen arvioitu, vuotuinen ajokilometrimäärä oli noin 2000 kilometriä. Kuvitteellisella henkilöllä ei ollut muita vakuutuksia tiedusteltavissa vakuutusyhtiöissä eikä muitakaan asiakasalennuksiin oikeuttavia sopimuksia, kuten esimerkiksi järjestöjäsenyyksiä.

Vakuutusyhtiöitä pyydettiin erottelemaan hinnoittelussaan pakollinen eli lakisääteinen liikennevakuutus ja mahdolliset vapaaehtoiset niin sanotut kaskovakuutukset. Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille ja sen nojalla vakuutusyhtiö korvaa vastapuolelle aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Liikennevakuutus korvaa myös itselle ja mahdolliselle matkustajalle aiheutuneet henkilövahingot. Liikennevakuutus ei kuitenkaan korvaa oman ajoneuvon vaurioita, vaan nämä korvataan vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta.

Pelkästään pakollisten liikennevakuutusten vertaaminen eri vakuutusyhtiöiden välillä on vakuutusten sisällöllisesti melko helppoa, mutta vapaaehtoisten kaskovakuutusten vertailu on edelleen haasteellista ja osin jopa sekavaa. Eri vakuutusyhtiöilllä on erilaisia vakuutusvaihtoehtoja, joiden sisältö voi poiketa toisistaan huomattavasti ja joiden markkinointinimetkin eroavat usein yhtiöittäin. Vakuutusyhtiöiden vapaaehtoisia kaskovakuutuksia verrattaessa tuleekin selvittää, mitä vakuutukset korvaavat, paljonko vakuutuksissa on omavastuuosuudet ja kuinka paljon erilaiset omavastuuosuudet vaikuttavat vakuutuksen vuosikustannuksiin. Esimerkiksi muutaman sadan euron arvoiseen moposkootteriin ei välttämättä ole järkevää ottaa täyskaskoa. Kaskovakuutuksissa usein esiintyviä termejä ovat mm. hirvivakuutus, palovakuutus, murto- ja varkausvakuutus, ilkivaltavakuutus, törmäys- ja kolarivakuutus sekä oikeusturvavakuutus. Oman lisänsä jo ennestään monimutkaiseen soppaan tuovat erilaiset vakuutusyhtiöiden harjoittamat alennuskäytännöt, joita voivat olla mm. erilaiset maksutapa-, keskittäjä- ja järjestöalennukset. Kuluttajanäkökulmasta eri vakuutusten sisältöjen ja hintojen vertailumahdollisuuden pitäisi olla nykyistä huomattavasti helpompaa.

Trafin marraskuussa 2015 ottama käytäntö, jolla mahdollistetaan mopon liikennekäytöstäpoisto ilman rekisterikilpien palautusta eroaa niin ikään jonkin verran eri yhtiöiden sisällä. Liikennekäytöstäpoistoa suunniteltaessa tulee lisäksi huomata, että mopon vakuutukset ovat useimmiten kausihinnoiteltuja, jolloin kustannukset painottuvat ajokaudelle eli kesäaikaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ajateltu hyöty liikennekäytöstäpoiston osalta saattaa jäädä ennakoitua pienemmäksi. Asia on hyvä selvittää vakuutuksia kilpailutettaessa.

Tiedustelun edullisin liikennevakuutus löytyi sekä 15- että 30-vuotiaan osalta LähiTapiolasta.

Kyselyn edullisin liikennevakuutus löytyi LähiTapiolasta, jossa vakuutus maksoi 15-vuotiaalle tamperelaismiehelle 152,40 euroa vuodessa. Kallein liikennevakuutus oli puolestaan Ifissä, jossa liikennevakuutuksesta sai maksaa peräti 121,2 prosenttia LähiTapiolaa enemmän eli yhteensä 337,00 euroa.

30-vuotiaan tamperelaisnaisen osalta edullisin liikennevakuutus löytyi LähiTapiolasta, jossa vakuutus maksoi 132,52 euroa vuodessa. Kallein liikennevakuutus oli puolestaan Fenniassa, jossa liikennevakuutuksesta sai maksaa 110,4 prosenttia LähiTapiolaa enemmän eli yhteensä 278,78 euroa.

Hintoja tarkasteltaessa tulee huomioida, etteivät ne sisällä mahdollisia alennuksia vaan ovat vakuutusyhtiöiden ilmoittamia perushintoja! Vakuutustarjous kannattaakin pyytää aina useammasta eri vakuutusyhtiöstä ja kilpailuttaa säännöllisin määrävälein.

Suomen Vahinkovakuutus Oy ei osallistunut tiedusteluun.

Vakuutusyhtiökohtaiset hintataulukot 2018

15-vuotias mies Tampere.

30-vuotias nainen Tampere.

* Suomen Vahinkovakuutus Oy ei osallistunut tiedusteluun.

Esimerkiksi Mozilla Firefoxissa voit isontaa kuvat viemällä hiiren kohdistimen kuvan päälle ja klikkaamalla oikeanpuoleista painiketta sekä valitsemalla "näytä kuva".

Huomioitavaa eri vakuutusyhtiöissä.

Folksam = Ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta, mopon merkki tai vuosimalli eivät vaikuta hintaan. Liikennekäytöstäpoisto vaikuttaa kaskon hintaan alentavasti.

Fennia = Sukupuoli, ikä ja skootterin merkki eivät vaikuta vakuutusmaksun hintaan. Hintaan vaikuttaa skootterin vuosimalli. 2015 loppuvuodesta voimaan tullut käytäntö mopon liikennekäytöstäpoistosta on vaikuttanut vakuutusten ominaisuuksiin teknisellä tasolla. Pitkässä juoksussa kyseisellä muutoksella on vaikutusta myös mopon vakuutuksien hintoihin.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy = hintaan vaikuttavat haltijan ikä ja asuinpaikka, ajoneuvon ikä ja merkki. Jos mopolle tehdään liikennekäytöstäpoisto, hyvitetään vakuutusmaksuja poistojen ajalta.

Pohjantähti = Ikä ja asuinpaikkakunta vaikuttavat hintaan. Sukupuoli, mopon merkki ja vuosimalli eivät vaikuta hintaan. Mopovakuutus on kausihinnoiteltu eli vakuutusmaksu painottuu ajokaudelle.

Turva = Maksuun vaikuttaa mopon kokonaispaino sekä haltijan ikä ja kotikunta. Liikennevakuutuksesta voi saada hyvitystä ajokauden maksusta, jos liikennekäytöstäpoisto kestää vähintään 30 päivää kerrallaan ajokaudella huhtikuun alusta lokakuun loppuun.

OP Vakuutus Oy= Vakuutusten hintoihin eivät vaikuta haltijan sukupuoli eikä mopon merkki. Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat asuinpaikkakunta ja vakuutuksenottajan ikä.
Isokaskon ja Osakaskon hintoihin vaikuttaa asuinpaikkakunta. Lisäksi Isokaskon maksuun vaikuttaa mopon vuosimalli. Jos mopolle tehdään liikennekäytöstäpoisto, hyvitetään vakuutusmaksuja poiston ajalta. OP Vakuutus Oy noudattaa ns. vuodenaikahinnoittelua, jolloin liikennekäytöstäpoiston hyvitys ei ole talvikuukausina merkittävä.

LähiTapiola = Vakuutuksenottajan ikä ja kotipaikka vaikuttaa hintaan, mutta ei sukupuoli. Mopon merkki ei vaikuta hintaan ja vuosimalli vaikuttaa ainoastaan liikennevakuutuksessa vanhoilla mopoilla. Liikennevakuutus ja laaja kasko ovat vuodenaikahinnoiteltuja ja suurin osa vakuutusmaksusta painottuu kesäaikaan.

 

Skootterini.com ei vastaa hintatietojen oikeellisuudesta. Hinnat perustuvat vakuutusyhtiöiden sähköpostitse Skootterini.comille ilmoittamiin hintoihin. Ennen vakuutuksen ottamista kannattaa pyytää tarjous useammasta eri vakuutusyhtiöstä.

Samppa
Skootterini.com

Tekstien ja kuvien kopioiminen ja lainaaminen ilman Skootterini.com - sivuston mainitsemista on kielletty.