Skootterini.com - sivusto tiedusteli sähköpostitse yhteensä kymmeneltä, Liikennevakuutuskeskuksen jäsenyhtiöltä moposkootterin vakuuttamisen kustannuksia maaliskuussa 2012.  Tiedustelu oli jatkoa vuoden 2011 helmikuussa toteutetulle vastaavalle tiedustelulle.

Kuvitteellisena vakuutuskohteena oli vuoden 2011 Piaggio Fly - moposkootteri (49cc), jonka haltijana oli joko 15-vuotias mies tai 30-vuotias nainen Tampereelta. Moposkootteria oli tarkoitus käyttää ympäri vuoden ja sitä säilytettiin pääasiassa lukitussa autotallissa asianmukaisesti lukittuna. Etukäteen arvioitu vuotuinen ajokilometrimäärä oli noin 2000 kilometriä. Kuvitteellisella henkilöllä ei ollut muita vakuutuksia tiedusteltavassa vakuutusyhtiössä eikä muitakaan asiakasalennuksiin oikeuttavia sopimuksia, kuten esimerkiksi järjestöjäsenyyksiä.

Määräaikaan mennessä sähköpostitiedusteluun vastasi yhteensä kahdeksan eri vakuutusyhtiötä. Vakuutuksista eroteltiin pakollinen lakisääteinen liikennevakuutus ja mahdolliset vapaaehtoiset ns. kaskovakuutukset. Likkennevakuutus on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille ja sen nojalla vakuutusyhtiö korvaa vastapuolelle aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Liikennevakuutus korvaa myös itselle ja mahdolliselle matkustajalle aiheutuneet henkilövahingot. Liikennevakuutus ei kuitenkaan korvaa oman ajoneuvon vaurioita, vaan nämä korvataan vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta.

Pelkästään pakollisten liikennevakuutusten vertaaminen hintatasolla eri vakuutusyhtiöiden välillä on melko helppoa, mutta vapaaehtoisten kaskovakuutusten vertailu onkin jo huomattavasti haasteellisempaa. Eri vakuutusyhtiöillä on erilaisia kaskovakuutusvaihtoehtoja, joiden sisältö voi poiketa toisistaan huomattavasti ja joiden markkinointinimetkin eroavat usein vakuutusyhtiöittäin. Eri vakuutusyhtiöiden kaskovakuutuksia verrattaessa tuleekin selvittää, mitä vakuutukset korvaavat ja paljonko vakuutuksissa on esimerkiksi omavastuuosuus. Kaskovakuutuksissa usein esiintyviä termejä ovat mm. hirvivakuutus, palovakuutus, murto- ja varkausvakuutus, ilkivaltavakuutus, törmäys- tai kolarivakuutus sekä oikeusturvavakuutus.

Kyselyn edullisin liikennevakuutus löytyi Lähivakuutuksesta, jossa vakuutus maksoi 15-vuotiaalle tamperelaismiehelle 154,98 euroa vuodessa. Kallein liikkennevakuutus oli puolestaan Tapiolassa, jossa liikennevakuutuksesta sai maksaa 69 prosenttia Lähivakuutusta enemmän eli yhteensä 262,00 euroa.

30-vuotiaan tamperelaisnaisen osalta edullisin liikennevakuutus löytyi niin ikään Lähivakuutuksesta, jossa vakuutus maksoi 154,98 euroa vuodessa. Kallein liikennevakuutus oli niin ikään Tapiolassa, jossa liikennevakuutuksesta sai maksaa 47 prosenttia Lähivakuutusta enemmän eli yhteensä 228,00 euroa.

 

Vakuutusyhtiökohtaiset hinta-taulukot 2012:

15-vuotias mies Tampere.

Hintataulukko 1 Skootterini.com

30-vuotias nainen Tampere.

Hintataulukko 2 Skootterini.com

* Vuoden 2011 tiedot kysyttiin helmikuussa 2011 ja vuoden 2012 tiedot maaliskuussa 2012.
** Ei vertailutietoa saatavilla.

 

Hintoja tarkasteltaessa tulee huomioida etteivät ne sisällä alennuksia vaan ovat perushintoja.

Pohjola Vakuutus Oy ja POP Vakuutus eivät osallistuneet kyselyyn.


Huomioitavaa eri vakuutusyhtiöistä.

Fennia = Ikä ja sukupuoli, asuinpaikkakunta sekä merkki ei vaikuta vakuutusmaksuun mopossa. Vuosimalli vaikuttaa vapaaehtoisen (kasko) vakuutuksen hintaan. 

Turva = Vakuutusmaksuun vaikuttavat mopon kokonaispaino, istumapaikkojen lukumäärä sekä haltijan ikä ja kotikunta. Haltijan sukupuoli tai mopon merkki ja ikä eivät vaikuta maksuun. Taulukoiduissa hinnoissa mopo on rekisteröity kahdelle. Jos istumapaikkoja on vain yksi ja mopon kokonaispaino kuljettajineen on enintään 200 kg, niin hinta on:
Haltija 15-vuotias. Liikennevakuutus 185,38 euroa (osakasko + 31,78 euroa, täyskasko + 231,43 euroa).
Haltija 30-vuotias. Liikennevakuutus 161,20 euroa (osakasko + 29,95 euroa, täyskasko +201,25 euroa).

IF = Haltijan ikä vaikuttaa mopon vakuutusmaksuun.

Tapiola = Liikenne- ja kaskovakuutuksissa hintaan vaikuttaa haltijan asuinkunta eli alue, haltijan ikä sekä mopon paino. Tässä oletuksena on käytetty, että mopo on kaksipaikkainen eli painaa myös enemmän kuin yksipaikkainen mopo.

Aktia = Hintaan ei vaikuta ikä, sukupuoli, merkki tai malli. Asuinpaikka vaikuttaa kaskovakuutuksen hintaan.

Lähivakuutus = Vakuutuksenottajan iällä, sukupuolella, asuinpaikalla, merkillä tai vuosimallilla ei ole vaikutusta vakuutusmaksuun.

Tryg = Hintaan ei vaikuta vakuutuksenottajan sukupuoli.

Pohjantähti = Ikä on hintaan vaikuttava tekijä, sukupuoli ei. Hintaan vaikuttaa myös asuinpaikkakunta, merkki ja vuosimalli. Hinta on suuntaa-antava.

 

Skootterini.com ei ota vastuuta hintatietojen oikeellisuudesta. Hinnat perustuvat vakuutusyhtiöiden sähköpostitse Skootterini.com:lle ilmoittamiin hintoihin. Ennen vakuutuksen ottamista kannattaa pyytää tarjous useammasta eri vakuutusyhtiöstä.

 

Samppa
Skootterini.com

Tekstien ja kuvien kopioiminen ilman tekijän lupaa on kielletty.