Skootterini.com - sivusto tiedusteli sähköpostitse yhteensä yhdeksältä Liikennevakuutuskeskuksen jäsenyhtiöltä moposkootterin vakuuttamisen kustannuksia helmikuussa 2011. Kuvitteellisena vakuutuskohteena oli vuoden 2010 Piaggio Fly - moposkootteri (49cc), jonka haltijana olisi joko 15-vuotias mies tai 30-vuotias nainen Tampereelta. Moposkootteria oli tarkoitus käyttää ympäri vuoden ja sitä säilytettiin pääasiassa lukitussa autotallissa asianmukaisesti lukittuna. Etukäteen arvioitu vuotuinen ajokilometrimäärä oli noin 2000 kilometriä. Kuvitteellisella henkilöllä ei ollut muita vakuutuksia tiedusteltavassa vakuutusyhtiössä eikä muitakaan asiakasalennuksiin oikeuttavia sopimuksia kuten esimerkiksi järjestöjäsenyyksiä.

Määräaikaan mennessä sähköpostitiedusteluun vastasi yhteensä seitsemän eri vakuutusyhtiötä. Vakuutuksista eroteltiin pakollinen lakisääteinen liikennevakuutus ja mahdolliset vapaaehtoiset ns. kaskovakuutukset. Likkennevakuutus on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille ja sen nojalla vakuutusyhtiö korvaa vastapuolelle aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Liikennevakuutus korvaa myös itselle ja mahdolliselle matkustajalle aiheutuneet henkilövahingot. Liikennevakuutus ei kuitenkaan korvaa oman ajoneuvon vaurioita, vaan nämä korvataan vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta.

Pelkästään pakollisten liikennevakuutusten vertaaminen hintatasolla eri vakuutusyhtiöiden välillä on melko helppoa, mutta vapaaehtoisten kaskovakuutusten vertailu onkin jo huomattavasti haasteellisempaa. Eri vakuutusyhtiöillä on erilaisia kaskovakuutusvaihtoehtoja, joiden sisältö voi poiketa toisistaan huomattavasti ja joiden markkinointinimetkin eroavat usein vakuutusyhtiöittäin. Eri vakuutusyhtiöiden kaskovakuutuksia verrattaessa tuleekin selvittää, mitä vakuutukset korvaavat ja paljonko vakuutuksissa on esimerkiksi omavastuuosuus. Kaskovakuutuksissa usein esiintyviä termejä ovat mm. hirvivakuutus, palovakuutus, murto- ja varkausvakuutus, ilkivaltavakuutus, törmäys- tai kolarivakuutus sekä oikeusturvavakuutus.

Kyselyn edullisin liikennevakuutus löytyi Lähivakuutuksesta, jossa vakuutus maksoi 15-vuotiaalle tamperelaismiehelle 141 euroa vuodessa. Kallein liikkennevakuutus oli puolestaan Ifissä, jossa liikennevakuutuksesta sai maksaa reilut 58 prosenttia Lähivakuutusta enemmän eli yhteensä 223,49 euroa.

30-vuotiaan tamperelaisnaisen osalta edullisin liikennevakuutus löytyi niin ikään Lähivakuutuksesta, jossa vakuutus maksoi 141 euroa vuodessa. Kallein liikennevakuutus oli niin ikään Ifissä, jossa liikennevakuutuksesta sai maksaa 38 prosenttia Lähivakuutusta enemmän eli yhteensä 194,79 euroa.

Vakuutusyhtiökohtaiset hinta-taulukot 2011:

15-vuotias mies Tampere.
Hintataulukko 2011 15-vuotias mies Skootterini.com
30-vuotias nainen Tampere.
Hintataulukkoa 2011 30-vuotias nainen Skootterini.com

Hintoja tarkasteltaessa tulee huomioida etteivät ne sisällä alennuksia vaan ovat perushintoja.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ja Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö eivät osallistuneet kyselyyn.

Fennia = Ikä ja sukupuoli, asuinpaikkakunta sekä merkki eivät vaikuta vakuutusmaksuun mopossa. Vuosimalli vaikuttaa vapaaehtoisen (kasko) vakuutuksen maksuun.

If = Haltijan ikä vaikuttaa mopon vakuutusmaksuun.

Aktia = Vakuutuksenottajan ikä ja sukupuoli eivät vaikuta vakuutuksen hintaan. Vakuutuksenottajan kotikunta vaikuttaa vapaaehtoisten (kasko) vakuutusten hintaan. Ajoneuvon merkki, malli ja ikä eivät vaikuta vakuutuksen hintaan. Aktia ei myönnä yli 20 vuotta vanhoille mopoille vapaaehtoisia vakuutuksia.

Lähivakuutus = Vakuutuksenottajan iällä, sukupuolella, asuinpaikalla, merkillä tai vuosimallilla ei ole vaikutusta vakuutusmaksuun. Lähivakuutus tarjoaa myös ns. "suppeaa lähikaskoa" (sis. Palo- ja varkausvakuutus) hintaan + 38,14 euroa. Taulukossa osakaskoksi merkattu Lähivakuutuksen "rajoitettu lähikasko".

Pohjola = Liikkennevakuutuksen hintaan vaikuttaa vakuutuksenottajan ikä ja kotikunta. Mopon merkki, vuosimalli ja vakuutuksenottajan sukupuoli eivät vaikuta hintaan.

Tryg = Vakuutuksenottajan ikä vaikuttaa vapaaehtoisten (kasko) vakuutusten hintaan.

Samppa
Skootterini.com

Tekstin ja kuvien kopioiminen ilman tekijän lupaa on kielletty.