Kaasutin tulee puhdistaa aika-ajoin moottorin optimaalisen toiminnan kannalta. Puhdistus on syytä tehdä myös silloin, mikäli skootterilla ei ole ajettu pitkään aikaan (vuosiin), tai esim. talvisäilytys on laiminlyöty. Kaasuttimeen pääsee polttoainesäiliön kautta toisinaan myös epäpuhtauksia ja kondensiovettä, jolloin puhdistaminen, tai kaasuttimen tyhjentäminen on tietysti välttämätöntä. Erillinen polttoainesuodatin polttoainetankin ja kaasuttimen välissä onkin aina suositeltava lisävaruste, jolloin myös mahdolliset epäpuhtaudet jäävät ennen kaasuttimeen joutumista suodattimeen (joissakin malleissa polttoainesuodatin on vakiona).

Seuraavassa tarkastelen Dellorto PHVA-kaasuttimen puhdistamista, mutta esitetty periaate pätee myös muihin vastaavantyyppisiin yksikurkkuisiin kaasuttimiin.

Jotta kaasuttimeen päästään käsiksi, tulee se luonnollisesti kaivaa aluksi esiin. Toisissa moposkootteri- ja skootterimerkeissä tämä on tehty helpoksi jättämällä esim. satulan alla olevaan säilytystilakaukaloon puhdistus-, tai huoltoluukku, mutta toisinaan joudutaan irroittamaan ympärillä olevia katteita melko paljon. Homma on jokatapauksessa yksinkertaista, kunhan vain pitää mielessä mistä minkäkin osan irroittaa. Hyvänä osien ja katteiden kiinnitysten dokumentointikeinona kannattaa vasta-alkajan käyttää digikameraa.

Kun kaasutin on löydetty ja kätevästi kädenulottuvilla, voidaan kaasutin tyhjentää bensasta avaamalla kohokammiossa oleva (eli kaasuttimen pohjassa olevassa muovikupissa oleva) tyhjennysruuvi. Tällöin kaasuttimessa olevat bensat valuvat mukavasti kohokammion pohjassa olevasta tyhjennysreiästä, tai letkusta ja kaasutin tyhjenee. Tätä ennen pitää luonnollisesti sulkea polttoainehana, mikäli polttoainehana on manuaalinen eli käsin käytettävä. Toisaalta kaasuttimen tyhjentäminen tässä vaiheessa ei ole välttämätöntä, sillä bensat poistuvat jokatapauksessa avaus-, ja puhdistusoperaation aikana. Tyhjentäminen kuitenkin estää sen, etteivät bensat valu sellaisiin paikkoihin (, eli työpöydälle), johon et niitä haluaisi.

Seuraavaksi irrota rikastimen, eli ryypyn (huom. joissakin malleissa ryyppy voi olla käsikäyttöinen, tai kaasuttimessa on ns. esilämmitysvastus) suojamuovi ja avaa ryyppyä kaasuttimessa kiinni pitävät ruuvit. Ryyppy irtoaa tämän jälkeen vetämällä. Irroita lisäksi kaasuluistin kansi (eli se osa, johon kaasuvaijeri tulee). Kaasuluistin kansi on tyypillisesti kiinni joko ruuvilla, tai sitten kiertämällä (esim. ainakin osassa Mikunin kaasuttimista). Kaasuluistin kansi luistineen,neuloineen ja jousineen lähtee tämän jälkeen irti vetämällä, joissakin malleissa välissä on myös tiiviste. Ole huolellinen, ettet taivuta tai naarmuta luistia, tai neulaa. Irroita myös ilmanpuhdistaja, tai ilmanpuhdistajalle menevä kuminen putki, sekä bensaletku (valuu hieman bensaa), alipaineletku (ei kaikissa malleissa kiinni kaasuttimessa), sekä tuoreöljypumpulta tuleva öljyletku (ei kaikissa malleissa kiinni kaasuttimessa, eikä nelitahtimoottoreissa laisinkaan).

Mikäli kaasuttimeen tulee vielä muitakin letkuja, tai johtoja irroita myös nämä. Kuvassa2 oleva T-haarainen musta merkitsemätön letku, tulee jäähdytysjärjestelmältä, jolloin se irrotetaan suoraan kokonaisuutena avaamalla iso kuusiokoloruuvi, ei letkuja T-liittimestä! Mikäli letkut irroittaa T-liittimestä, valuu myös jäähdystysnesteet pitkin lattiaa ja järjestelmä tyhjenee ja on ilmattava uudelleen. Mistäkö sitten tunnistaa bensaletkun ja alipaineletkun? Helpoin tapa on etsiä polttoainehana ja seurata siitä letkuja kaasuttimeen. Mikäli et ole aikaisemmin purkanut kaasutinta, kannattaa letkujen paikat dokumentoida joko värillisillä teipeillä, tai digikameralla. Letkujen paksuudet voivat olla myös erilaisia, mikä helpottaa tunnistamista. Esimerkin kaasuttimessa bensaletku on kaikista paksuin, alipaineletku toiseksi paksuin ja öljypumpulta tuleva letku ohuin.

Kuva1. Ryyppy ja Kaasuluistin kansi (oikealla kumiletku ilmanpuhdistajalle).

Yleiskuva

Kuva2. Alipaineletku, bensaletku, öljypumpulta tuleva letku (ohut musta), sekä jäähdytysjärjestelmältä tuleva T-haara letkuineen.

Yleiskuvaa

Kuva3. Kaasuluistin kansi sisälmyksineen, sekä ryyppy irroitettuna.

Luisti ja ryyppy irti

Kun edellämainitut "tilpehöörit" on irroitettu, pitäisi kaasuttimen olla kiinni enää ainoastaan imukaulasta (myös muita tukirakenteita voi vielä olla, tarkista nämä). Imukaulaan kaasutin on puolestaan kiinnitetty tyypillisesti klemmarilla, joten löysää klemmaria ja irroita koko kaasutin tasaisesti hemputtamalla ja vetämällä (voit irroittaa aluksi myös imukaulan ja vastan tämän jälkeen kaasuttimen imukaulasta. Tällöin voit tarkastella myös imukaulan ja moottorin välissä tyypillisesti olevaa läppäventtiiliä). Kaasutinta kannattaa tämän jälkeen pitää toistaiseksi vaaka-asennossa, ainakin siinä tapauksessa että et tyhjentänyt bensoja kohokammiosta. Ennen kuin jatkamme kaasuttimen purkamista, tarkastellaan hetki myös kaasuluistia (Kuva 4).

Kuva4. Luisti, neula ja jousi.

Luisti

Luistin tehtävänähän on säätää yksinkertaistettuna kaasuttimen kurkun pinta-alaa, eli toisin sanoen  kaasuttimen läpi pääsevää ilman määrää. Neula puolestaan säätelee kaasuttimen kurkussa olevan polttoaineen virtausaukon kokoa. Luisti ja neula palautuu (ja kaasukahva) ala-asentoon jousen avulla. Neulaa pitää paikoillaan (jottei putoa jousen lävitse) vielä erillinen lukitusholkki. Toisinaan kuulee puhuttavan, että neulassa olevaa prikkaa, eli lukkorengasta siirtämällä voi seosta rikastaa, tai laihentaa. Lukkorengas on tyypillisesti asetettu neulassa neutraaliin keskiasentoon (Kuva5). Mikäli lukkorenkaan asentoa halutaan jostain syystä muuttaa, vaikuttaa se kuvan5 tapauksessa siten, että lukkorengasta siirrettäessä vasemmalle, saadaan seoksesta laihempaa ja lukkorengasta siirrettäessä oikealle puolestaan rikkaampaa (virtaa enemmän bensaa).

Kuva5. Lukkorengas.

Lukkorengas

Luistista siirrytään takaisin varsinaiseen kaasuttimeen, joka esimerkkitapauksessamme näyttää kuvien 6 ja 7 kaltaiselta. Kuvassa 7 on merkattu myös kaasuttimen ulkoiset säätöruuvit, eli tyhjäkäynnin nopeutta säätelevä kaasuluistin säätöruuvi, sekä seossuhdetta säätelevä seosruuvi.

Kuva6. Kaasutin sivusta

sivukuva

Kuva7. Ulkoiset säätömahdollisuudet.

Ulkoiset säätömahdollisuudet

Kaasuttimen puhdistusta jatketaan seuraavaksi irroittamalla kaasuttimen pohjassa oleva kohokammio. Viimeistään tässä vaiheessa kaasuttimessa olevat mahdolliset bensat valuvat pitkin pöytiä, joten kannattaa ottaa sopivan kokoinen astia alle. Kohokammio on kiinni muutamilla ruuveilla, joiden avaamisen jälkeen hemputa kohokammio, sekä kaasuttimen rungon ja kohokammion välissä oleva mahdollinen tiiviste erittäin varovasti irti. Kohokammion ei esimerkkimme kaasuttimessa ole kiinnitetty mitään kaasuttimen "varsinaisia" sisäisiä osia, vaan nämä jäävät kaasuttimen runkoon. Puhdista kohokammio tämän jälkeen huolellisesti nukkaamattomalla rievulla, talouspaperilla, tai mikäli käytössäsi on kompura niin paineilmalla. Jos käytät puhdistukseen paineilmaa, älä liioittele jotteivat osat lentele pitkin seiniä (kokemusta on).

Seuraavaksi puhdistusta jatketaan kiertämällä irti kaasuttimessa olevat suuttimet (ovat ruuvikierteellä), sekä kohoa kiinni pitävä kohon akseli (irtoaa tyypillisesti ihan vain työntämällä), koho, sekä kohossa kiinni oleva neulaventtiili. Kun irroitat neulaventtiiliä, katso tarkkaan kuinka päin se oli kohossa. Neulaventtiilin tehtävänähän on yhdessä kohon kanssa säädellä polttoainepinnan oikeaa korkeutta. Mikäli neulaventtiili alkaa falskaamaan, voi kaasuttimeen päästä liikaa polttoainetta ja se tulvii. Joissakin kaasuttimessa pääsuuttimen alla on lisäksi erillinen ns. suutinputki ja tämän yhteydessä neulasuutin. Pidä siis koko ajan tarkkaa kirjaa mitä irroitat ja mistä irroitat.

Kuva8. Kaasutin ilman kohokammiota.

Kohokammio irti

Kuva9. Kaasutin purettuna.

Purettuna

Kuvassa7 esitettyä tyhjäkäynnin säätöruuvia, sekä seosruuvia ei tyypillisesti ole tarpeen irroittaa. Mikäli kuitenkin päätät ruuvit irroittaa, on hyvä tapa varmistua ruuvien oikeasta asennosta se, että lasket kummankin ruuvin kohdalla erikseen kuinka monta kierrosta ruuvi oli auki. Tällöin saat säädöt ainakin suurinpiirtein kohdalleen siinä vaiheessa kun kokoat kaasuttimen.

Puhdistusta jatketaan seuraavaksi puhaltamalla kaikki suuttimet lävitse joko kompuran tuottamalla paineilmalla, tai sitten suulla. Vastaavasti polttoaineletkun liitäntää, alipaineletkun liitäntään, sekä mahdolliseen tuoreöljyvoiteluletkun liitäntään päästetään paineilmaa. Kaikki osat puhdistetaan myös huolellisesti nukkaamattomalla kankaalla, tai talouspaperilla. Tätä ennen, heti osien irroittamisen jälkeen on syytä tietysti puhdistaa kaasuttimen runko yleisesti kaikesta liasta yms. Kaikkia kaasuttimen osia tulee käsitellä koko ajan äärimmäisen varovasti. Pienimmätkin naarmut saattavat vaikuttaa virtauksiin, jolloin kaasutin ei toimi niinkuin pitäisi. ÄLÄ KOSKAAN puhdista suuttimia, tai letkujen liitäntöjä änkeämällä rautalankaa niiden lävitse. Mikäli käytössäsi ei ole paineilmaa ja joku suutin, tai liitäntä on niin tukossa ettet saa sitä puhaltamalla auki, vie osa puhdistettavaksi paikkaan jossa on paineilmaa. Kun kaasutin on puhdistettu huolellisesti ja jokainen suutin ja letkuliitäntä on varmasti auki, puhdista myös ryyppy eli rikastin jälleen samaa huolellisuutta noudattaen.

Kuva10. Automaattiryyppy.

Ryyppy

Kaiken puhdistuksen jälkeen kokoa kaasutin samassa järjestyksessä kun sen puritkin. Kaikki tiivisteet tulisi tietysti uusia aina purkutapahtuman yhteydessä. Itse olen kuitenkin käyttänyt kaasuttimessa samoja tiivisteitä ainakin pari purkujaksoa, tietysti sillä edellytyksellä että ne ovat olleet täysin ehjiä. Vuotoja ei ainakaan toistaiseksi ole koskaan esiintynyt. 

Kaasuttimen puhdistamisen yhteydessä kannattaa mielestäni aina puhdistaa myös ilmanpuhdistin, eli ilmansuodatin. Koska kaasutin on tyhjä bensasta, ei skootteri varmastikkaan käynnisty heti. Käynnistymistä voit helpottaa alipainepolttoainehanalla varustetuissa skoottereissa imaisemalla alipaineletkusta kaasuttimen täyteen bensaa. Joissakin skootterimalleissa (tyypillisesti yli 50kuutioisissa ns .oikeissa skoottereissa) on alipainehanan yhteydessä myös erillinen asennonvalitsin, josta voidaan syöttää bensaa alipainehanan ohitse. Tällaisella bensahanalla kaasuttimen saa nopeasti täytettyä.

Samppa

Kirjoittaja ei ota vastuuta ohjeiden oikeellisuudesta, virheellisestä tulkinnasta yms. Jokainen käyttää ja noudattaa ohjeita aina omalla vastuullaan. Tekstin ja kuvien kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletty.