Variaattorinhihna tulisi tarkistaa kerran vuodessa, tai tyypillisesti noin 4000-5000 kilometrin välein (riippuu hieman valmistajasta). Variaattorinhihna sijaitsee variaattorinkopan alla, joten ensimmäisenä työvaiheena onkin suojakotelon irroittaminen. Osassa moposkootteri- ja skootterimalleista kotelon saa irti irroittamalla pelkästään sen ympärillä olevat pultit, mutta joissakin malleissa pitää aluksi irroittaa esim. ilmanpuhdistaja, jotta kaikkiin pultteihin päästään käsiksi. Muutamissa malleissa myös itse kotelossa on erillinen "muoviläppä", jonka alta löytyy vielä irroitettavaa. Joissakin malleissa myös käynnistyspolkimen irroittaminen uraratsastajineen (ns. sokka) on välttämätöntä.

Kuvassa 1 on variaattorinkotelo ja kotelon irrottamiseksi avattavat pultit (ympyröity sinisellä). Ennen pulttien irroittamista myös ilmanpuhdistaja (musta möykky yläosassa) tarvitsee irrottaa, jotta sopivan kokoinen kiintoavain / hylsy saadaan mahtumaan pulteille.

Kuva1. Variaattorinkotelo.

Variaattorikoppa

Kun kaikki pultit on irroitettu, irtoaa kotelo tyypillisesti melko helposti. Irtoamista voi kuitenkin tarvittaessa avustaa kolauttelemalla erittäin varovasti saumakohdasta kumivasaralla. Ruuvitalttaa, tai vastaavaa ei variaattorinkopan väliin kannata kampeamistarkoituksessa missään nimessä laittaa, sillä jäljet kotelossa ja voimansiirrossa ovat erittäin todennäköisiä. Kotelon seosmateriaali on myös melko herkkää lohkeamaan.

Kun kotelo on saatu auki, on variaattorinhihna jo tarkasteltavissa. Joissakin malleissa on kotelon välissä myös erillinen tiiviste, joka on suositeltavaa saada ehjänä irti. Muuten tiiviste on luonnollisesti vaihdettava, vaikka mitään nestettä kotelon sisällä ei olekaan (eikä saakkaan olla!).

Variaattorinhihnan tarkistaminen suoritetaan aina koko pituudelta, ei ainoastaan yhdestä kohtaa. Hihnaa tuleekin liikutella käsillä pikkuhiljaa täysi kierros jotta voidaan varmistua sen eheydestä. Hihna tarkistetaan siten, ettei siinä saa olla halkeamia, tai rispaantuneisuutta. Valmistajat antavat hihnoille myös minimileveyden, joka voidaan mitata työntömitalla (mittaa myös eri kohdista). Monessa hihnassa on myös hihnan päälle painettu kulumista osoittava mitta-asteikko, sekä pyörimissuuntaa esittävä nuoli. Mikäli et ole varma mikä minimileveyden tulisi olla, tarkista ainakin se, ettei hihna ole halkeillut ja rispaantunut mistään kohtaa. Minimileveyden alittava hihna tulisi kuitenkin aina vaihtaa, vaikka se silmämääräisesti tarkasteltuna näyttäisikin täysin ehjältä. 

Kuva2. Variaattorinhihna.

Hihna esillä

Mikäli kuitenkin haluat tarkastella hihnaa paremmin, tai vaihtaa sen, on seuraavaksi vuorossa tyypillisesti ensiöhihnapyörän irroittaminen. Myös muuta irroitettavaa saattaa skootterimallista riippuen olla (esim. pentix), mutta nämä irtoavat tyypillisesti ilman ongelmia toisin kuin ensiöhihnapyörä. Ensiöhihnapyörän mutterin irroittamisen ongelma on nimittäin se, että hihnapyörä pyrkii pyörimään sitä mukaan, kuin mutteria vääntää auki. Mutteri voidaan kuitenkin irroittaa kätevästi joko paineilmakäyttöisellä pulttipyssyllä, tai sitten erillisellä lukitsimella joka lukitsee ensiöhihnapyörän liikkeen jolloin mutterin avaaminen on helppoa. Lukitsin kiinnitetää variaattorinkopan pulttireikiin ja ensiöhihnapyörän päällä olevaan ns. "startin hammaspyörään". Lukitsimen käyttöä havainnollistaa kuva 3. Mistä näitä sitten saa? Lähes jokaisesta skootteriosia myyvistä liikkeistä. Huomioi kuitenkin, että lukitsimet ovat tyypillisesti merkkikohtaisia.

Kuva3. Hammaspyörän ja ensiöhihnapyörän pyörimisen estävä lukitsinsalpa

Lukitsin

Jotkut yrittävät lukita hammaspyörän myös tunkemalla voimansiirron ja hammaspyörän väliin esim. ruuvimeisseleita, puupalikoita yms. Tätä en kuitenkaan MISSÄÄN NIMESSÄ suosittele. Itselläni on kokemusta juuri tuollaisen patentin kautta tuhotusta hammaspyörästä. Kokemus kyllä opetti käyttämään oikeita välineitä seuraavalla kerralla.

Joissakin moposkootteri- ja skootterimalleissa ensiöhihnapyörän pultin kierteet ovat olleet vääränkätisiä (vasenkätisiä), jolloin mutterin löysäämissuunta on myötäpäivä. Näin on ollut ainakin korjaamissani Itteco-skoottereissa. Pääsääntöisesti kierre on kuitenkin ainakin eurooppalaisissa merkeissä normaali, eli mutteri aukeaa vastapäivään.

Kun mutteri on saatu auki, lähtee hammaspyörä tuuletuslevyineen ja sen alla oleva ensiöhihnapyörä prikkoineen ja holkkeineen irti tyypillisesti vetämällä (jos ei lähde, katso ettei akselilla ole ns. uraratsastajaa). Kun ensiöhihnapyörä on saatu irroitettua, kannattaa se samalla myös avata ja katsoa keskipakopainojen, eli ns. "variaattorinrullien" kunto (kuvat 4 ja 5).

Kuva4. Ensiöhihnapyörä

Ensiöhihnapyörä

Kuva5. Ensiöhihnapyörä avattuna ja keskipakopainot, eli "rullat".

Avattuna

Mikäli rullat ovat kuluneet kulmikkaiksi, tulee ne vaihtaa uuteen (voit mitata kulmikkuuden esim työntömitalla). Rullia on eri painoisia, joten oikea paino tulee varmistaa merkkikohtaisesta huollosta, tai huoltomanuaalista. Useimpien (varsinkin saksalaisten) moposkootteri- ja skootteriosia myyvien nettikauppojen sivuilla on myös soveltuvuustaulukot, joista oikean painoiset rullat löytyvät vaivattomasti. Mikäli rullat ovat kuitenkin pyöreät ja näyttävät muutenkin hyväkuntoisilta, voidaan ensiöhihnapyörä koota ja jatkaa variaattorinhihnan irrottamista. Ennen kokoamista tarkista kuitenkin myös muiden ensiöhihnapyörän osien kunto silmämääräisesti ja puhdista osat huolellisesti. Joissakin vanhoissa ensiöhihnapyörissä rullat ovat voideltu vaseliinilla, mutta uudet ovat ovat tyypillisesti täysin kuivia.

Koska ensiöhinapyörä ei enää ole tiellä, lähtee variaattorinhihna irti melko helposti. Hihnan irtoamista voit lisäksi helpottaa puristamalla kasaan kytkinasetelmaa (kuva 6). Asetelman puristaminen saattaa vaatia jonkin verran voimaa, mutta onnistuu myös yksin operaatiota suoritettaessa.

Kuva6. Asetelman puristaminen

Toisiohihnapyörä 

Kun hihna on irti, voidaan sitä tarkastella edellä kuvattua tarkemmin. Hihna kannattaa  tarkistaa myös "hammastuspuolelta" samalla varovasti taivuttamalla (ja taas koko matkalta). Hihnaa ei kuitenkaa saa taivuttaa, tai kiertää muuta kuin sen verran, kun se on välttämätönä.

Kuva 7. Hihnan tarkempi tarkastelu

hihna

Mikäli variattorinhihna on rispaantunut, halkeillut, tai alittaa leveydeltään valmistajan suositukset, tulee se vaihtaa uuteen. Mikäli vaihdat hihnan uuteen, muista myös katsoa onko hihnaan merkitty nuolella pyörimissuunta, eli kuinka päin hihna asennetaan. Ennen hihnan takaisinlaittamista tulee myös koko voimansiirtoasetelma pudistaa pintapuolisesti liasta ja öljystä. Esim. öljy ja rasva voi syövyttää variaattorinhihnaa ja aiheuttaa sen luistamista.

Hihnan tarkistuksen, tai vaihdon jälkeen kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Mikäli irroitettavia osia on mielestäsi paljon, on hyvä käyttää digikameraa osien sijainnin dokumentoimiseen jo purkamisvaiheessa. Tällöin osat löytävät varmasti oikeille paikoilleen.

Ensiöhihnapyörää kiinni pitävän mutterin kiristysmomentti on moposkoottereissa tyypillisesti 40-44Nm ja piikkisissä 70-80Nm. Joissakin lopullinen kiristys suositellaan tehtäväksi ensin valmistajan antamalle momentille ja tämän jälkeen vielä astelevyllä kiristäen esim. 90astetta. Mikäli käytössäsi ei ole valmistajan suosituksia mutterin kireydestä, tai momenttiavainta. Tulee kiristys suorittaa siten, että mutteri todella pysyy kiinni myös koneen käydessä suuremmilla kierroksilla. Irronnut mutteri saattaa aiheuttaa ikävän tuhon variaattorissa.

PS. Katso video Youtubesta variaattoriasetelman kokoamisesta tästä.

Samppa
samppa(@)skootterini.com

Kirjoittaja ei ota vastuuta ohjeiden oikeellisuudesta, virheellisestä tulkinnasta yms. Jokainen käyttää ja noudattaa ohjeita aina omalla vastuullaan. Tekstin ja kuvien kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletty.