Vastapainejousi sijaitsee toisiohihnapyörän eli takavariaattorin kytkinpakassa ja kuoleentuu ajan mittaan. Esimerkiksi Piaggio määrittelee kytkinpakan tarkastusvälit ainakin vanhemmissa moposkootteri- ja skootterimalleissaan todella pitkiksi eli jopa kolmen vuoden tai 15 000 - 20 000 kilometrin mittaisiksi. Toisaalta monien kokemusten mukaan, jopa alkuperäisosainen vastapainejousi saattaa olla täysin kuoleentunut jo 10 000 kilometrin jälkeen. Jousi kuoleentuu myös silloin, mikäli kytkinpakka on käynyt jostakin syystä todella kuumana. Polttoainepuolen ongelmat sekoitetaan melko usein niin ikään vastapainejousen aiheuttamiin tai ylipäätänsä variaattorista johtuviin ongelmiin, joten ne pitäisi pystyä eliminoimaan ennen jousen vaihtoa. Kuoleentuneesta vastapainejousesta kertovat oireet voivat olla melko moninaisia, mutta tyypillisinä oirekuvauksina ovat skootterin laiska liikkeellelähtö (ns. miettimisilmiö) sekä vastaava miettimisilmiö sen jälkeen, kun kaasu päästetään täydestä vauhdissa ja käännetään uudelleen pohjaan.

Vaihdettaessa vastapainejousta vakioskootteriin, tulee pyrkiä löytämään alkuperäisen jäykkyyden omaava vastapainejousi (tai jos alkuperäisen jäykkyyden omaavaa jousta ei löydy, niin alle 10 prosenttia jäykempi). Vastapainejousta ei ole syytä vaihtaa jäykemmäksi mikäli variaattorin hihna ei luista, koska liian jäykkä jousi aiheuttaa tehohäviötä ja kuluttaa hihnaa tarpeettomasti. Jäykempää vastapainejousta tarvitaan ainoastaan tilanteissa, joissa moottoria on viritetty eli teho / vääntö on ratkaisevasti muuttunut.

Vastapainejousen vaihto aloitetaan avaamalla variaattorin suojakansi sekä ensiö- ja toisiohihnapyörän lukitusmutterit ja vetämällä hihnapyörät ulos. Toisiohihnapyörän ulosveto onnistuu monissa merkeissä myös jättämällä ensiöhihnapyörän mutteri avaamatta ja painamalla hihna takalautasten väliin, jolloin toisiohihnapyörän pystyy vetämään ulos eli hihnaa ei edestä irroteta ja ensiöhihnapyörään ei tarvitse edes koskea. Hihnapyörien muttereiden avaamista on käsitelty täällä.

Kuva1. Vastapainejousi sijaitsee toisiohihnapyörässä
Toisiohihnapyora

Kytkinpakkaa koossa pitävä iso mutteri löytyy kytkinkellon alta ja on tyypillisesti melko tiukassa eli hankalasti avattavissa (esim. moposkoottereissa noin 40-50 Nm). Tiukkuutta edesauttaa juurikin vastapainejousi, joka luo melkoisen paineen työntäessä kytkintä kohti avattavaa mutteria. Mutterin avaamiseksi on monia kikkoja, mutta itse olen havainnut hyväksi keinoksi pyytää kaveria painamaan samalla kytkintä alaspäin, jolloin mutteri aukeaa kätevästi pulttipyssyllä, jonka jälkeen se pyöritetään sormin kokonaan auki ja pois (ei koneella!). Yksin toimiessa kytkintä voi puristaa kasaan vaikkapa ruuvipenkissä tai jopa pienillä kuormaliinoilla. Jotkut ovat käyttäneet apuvälineenä myös onnistuneesti autojen öljynsuodatinavainta. Mutterin avaamisessa keskeistä on huomata, että jousessa on melko paljon voimaa eli mutterin avaamisen tulee tapahtua varovasti ja samalla kytkintä alaspäin painaen, jotta osat eivät lennä huonoimmassa tapauksessa päin sormia tai näköä. Mutterin avaamiseen löytyy myös merkki- ja mallikohtaiset avaimet esim. Buzzettilta.

Kuva2. Kytkinkello irroitettu
Kytkinkello irroitettu

Kuva3. Kytkinpakkaa koossa pitävä iso mutteri
Kytkinpakkaa koossa pitava mutteri

Kuva4. Mutterin avaaminen ruuvipenkkiä hyödyntäen
Asetelma ruuvipenkissa

Kuva5. Avaamiseen tarkoitettu erikoisavain
Erikoisavain

Mutterin ja kytkimen irrottamisen jälkeen jousi on vapaasti esillä, jolloin se voidaan vaihtaa. Monet valmistajat antavat jouselle myös tietyn minimipituusarvon jännitteettömänä, jolloin voidaan arvioida jousen kuntoa. Jousen päissä saattaa olla erilaiset irrotettavat istukat tai holkit, jotka siirretään uuteen jouseen.

Kuva6. Vastapainejousi ja irroitettava holkki
Vastapainejousi ja holkki

Kuva7. Irroitetut osat
Irrotetut osat

Kuva8. Vastapainejousen mittaaminen
Vastapainejousen mittaaminen

Jousen vaihdon yhteydessä kannattaa koko kytkinpakka puhdistaa huolellisesti sekä tarkistaa myös lautasten yhteydessä sijaitsevan neulalaakerin kunto ja suorittaa sen voitelu kuumaa kestävällä ja sopivan jäykällä (esimerkiksi NLGI3) rasvalla. Rasvaa kannattaa laittaa myös lautasten vedettävän holkin alla oleviin uriin ja tappeihin. Huomaa, että variaattori on itsessään ”kuiva” eli rasvaa ei saa päästää mihinkään sellaiseen osaan, josta se voisi joutua variaattorinhihnaan. Rasvaaminen ulottuu ainoastaan O-renkaiden sisäpuolelle. Mikäli kytkinkello ja kytkinpalat ovat lasittuneet, tulee nämä luonnollisesti hioa auki (karkeus 100).

Kuva9. Osien puhdistusta (holkki nostettu pois)
Osien puhdistusta

Kuva10. Urien ja tappien rasvaaminen. Rasvattava alue jää O-renkaiden sisäpuolelle. Lautaset voi purkaa myös kokonaan auki irrottamalla tapit.
Urien ja tappien rasvaamista

Kuva11. Neulalaakerin rasvaaminen
Neulalaakerin rasvaaminen

Kytkinpakan kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Kokoamisessa kaveri on jälleen hyvä apu painettaessa kytkinpakkaa alaspäin ja asennettaessa mutteria. Ole erityisen tarkkana, että mutteri menee oikeille kierteille!

Samppa
samppa(@)skootterini.com

Kirjoittaja ei ota vastuuta ohjeiden oikeellisuudesta, virheellisestä tulkinnasta yms. Jokainen käyttää ja noudattaa ohjeita aina omalla vastuullaan. Tekstin ja kuvien kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletty.